Integracja sensoryczna

  integracja sensoryczna
   

  Integracja sensoryczna to złożony proces, polegający na dostarczaniu odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych poprzez „zabawę uczącą”. Polega ona na stymulowaniu pewnych zmysłów, co poprawia integrację bodźców zmysłowych i wzmacnia procesy nerwowe, które z kolei są bazą do rozwoju konkretnych umiejętności dziecka. Zajęcia prowadzone są w specjalnie dostosowanej do tego sali, wyposażonej w odpowiednie materiały terapeutyczne.

   

  Integracja sensoryczna:

  60 min

  100 zł

   

   

  Każdy człowiek komunikuje się z otaczającym go światem poprzez zmysły. Odbierając wysyłane przez nie informacje może właściwie reagować, może działać zgodnie ze swoją wolą. Każde takie działanie to wynik integracji doznań zmysłowych, składania ich w całość. Jednak jeśli odbieranie zmysłów jest zaburzone trudno spodziewać się prawidłowych reakcji.

   

  Integracja sensoryczna to zdolność do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otaczającego nas świata. Sprawnie działający układ nerwowy pozwala nam segregować, porządkować i składać pojedyncze bodźce w kompletne reakcje mózgu. Prawidłowa organizacja tych informacji daje nam możliwość zaplanowania właściwego działania, zaczynając od odpowiedniego napięcia mięśni przy zwyczajnym rzucie piłką aż po wzbudzenie  właściwych emocji w dalece bardziej złożonej sytuacji. Od przebiegu procesów dokonujących się w ośrodkowym układzie nerwowym zależą również tak skomplikowane procesy jak mowa, czytanie, pisanie czy liczenie.

   

  Jeśli rodzice czy pedagodzy zauważyli u swoich podopiecznych takie objawy jak: zaburzenia napięcia mięśniowego (najczęściej zbyt niskie napięcie), szybkie męczenie się, słabą koordynację ruchową, problemy z posługiwaniem się sztućcami, nieprawidłowe chwytanie kredki, trudności w nauce czytania lub pisania, trudności w koncentracji, unikanie zabaw grupowych, wycofywanie się z kontaktów społecznych, trudności z wysłuchiwaniem poleceń, problemy z nauką jazdy na rowerze, unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli, nadwrażliwość na światło i dźwięki, unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami i dotykania niektórych faktur, np. piasku, trudność w założeniu nowych ubrań i zaburzenia mowy może to świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej.

   

  Terapia SI w głównej mierze polega na dostarczaniu dziecku określonej ilości bodźców zmysłowych, w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Wszystko to dzieje się pod kontrola terapeuty. Zajęcia te mają na celu poprawę poziomu pracy połączeń synaptycznych, co z kolei sprawia, iż mały pacjent lepiej przetwarza docierające do niego za pośrednictwem zmysłów informacje.

   

  Terapia integracji sensorycznej przybiera formę indywidulanej zabawy pacjenta z terapeutą, co pozwala dostosować ćwiczenia do poziomu rozwojowego dziecka. Taka forma sprawia, że dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach, a wykonując odpowiednie ćwiczenia doświadcza otaczający je świat wszystkimi zmysłami. Dzięki temu możemy dostarczać mu odpowiednie bodźce.  Naprzemienne pobudzanie i wyciszanie ośrodkowego układu nerwowego oraz stymulowanie zmysłów przynosi efekty w postaci poprawy funkcjonowania układu sensorycznego dziecka. Na przykład zajęcia na huśtawce terapeutycznej dostarczają stymulacji w ruchu liniowym i rotacyjnym a to wzbudza w dziecku właściwe reakcje adaptacyjne.

   

  Integracja czynności zmysłowo – ruchowych rozpoczyna się już w życiu płodowym. Najbardziej intensywnie przebiega w pierwszych latach życia dziecka. W tym czasie jego rozwój jest bardzo dynamiczny, więc wszelkie niepokojące objawy w zachowaniu dziecka powinny być sygnałem do natychmiastowej konsultacji ze specjalistą. Nie trzeba nikogo przekonywać, iż wczesne rozpoznanie problemów jest ważnym elementem terapii i ma kluczowe znaczenie dla jej efektów. 

   

  Twórcą teorii integracji sensorycznej oraz jej praktycznego zastosowania była amerykańska psycholog i terapeutka zajęciowa dr A.Jean Ayres. Jako dziecko miała trudności z nauką co zapewne nie pozostało bez wpływu na jaj późniejszą pracę. Prowadząc zajęcia zauważyła, że niektóre problemy dzieci nie można wyjaśnić przy użyciu znanych już psychologii mechanizmów. W swoich badaniach brała pod uwagę procesy neurologiczne i funkcjonowanie systemów sensorycznych, dzięki czemu dostrzegła i wyjaśniała dysfunkcje w zachowaniu dzieci. Była jedną z pierwszych osób, która zauważyła, że układ nerwowy niektórych dzieci jest mniej stabilny a to z kolei powoduje ich większą kruchość emocjonalną. W oparciu o jej badania powstała terapia integracji sensorycznej, która pomaga dzieciom w przystosowywaniu się do środowiska oraz prawidłowym reagowaniu na bodźce pochodzące z otaczającego je świata.

   

  icon phone ZADZWOŃ 
  +48 575 910 340                          

   

  icon mail CZEKAMY NA MAILA
  rejestracja@c-zdrowia.pl                 

   

  icon direction  ODWIEDŹ NAS, ZAPRASZAMY
   ul. Wojska Polskiego 72, Nowogard
  © 2018 Centrum Zdrowia.
  Joomla Extensions