Rehabilitacja neurologiczna

  REH NEURO

  Rehabilitujemy pacjentów:

  • po udarze mózgu,
  • po urazach czaszkowo – mózgowych,
  • po zapaleniu / uszkodzeniu rdzenia kręgowego,
  • ze stwardnieniem rozsianym,
  • przy zaburzeniach móżdżkowych,
  • z polineuropatią,
  • oraz wielu innych chorobach neurologicznych.

   METODY 
   Stosujemy wiele metod przywracających utracone funkcje oraz samodzielność pacjentów, m. in.:
  • BOBATH – metoda stosowana w leczeniu neurorozwojowym, jest nastawiona na ciągłą modyfikację oddziaływań terapeutycznych tak, aby jak najskuteczniej odtworzyć utracone funkcje. Założeniem koncepcji jest uzyskanie kontroli posturalnej oraz ruchu selektywnego poprzez zmianę wzorców postawy i normalizowanie napięcia mięśniowego.
  • VOJTA – terapia polega na zastosowaniu bodźców sensorycznych pochodzących z zewnątrz, odpowiedni ucisk różnych stref na ciele powoduje automatyczną odpowiedz ruchową. W ramach odruchowej lokomocji dochodzi do skoordynowanej rytmicznej aktywacji wszystkich mięśni i uruchomienia ośrodkowego układu nerwowego niezależnie od motywacji pacjenta. Działanie terapeutyczne wpływa na wszystkie funkcje które pojawiają się u człowieka tj. chwytanie, obracanie, pionizacja oraz chód.
  • PNF – koncepcja zakłada bezbolesną pracę z pacjentem oraz stopniowanie  trudności wykonywanych zadań. W czasie terapii wykorzystywany jest opór manualny, stymulacja wzrokowa i słuchowa oraz ściśle określone chwyty umożliwiające dawkowanie odpowiedniego oporu podczas wykonywania ruchu w wybranym kierunku. Zastosowanie wzorców ruchowych, w połączeniu z odpowiednimi technikami pozwala na stymulacje wybranych łańcuchów mięśniowych.

   

  icon phone ZADZWOŃ 
  +48 575 910 340                          

   

  icon mail CZEKAMY NA MAILA
  rejestracja@c-zdrowia.pl                 

   

  icon direction  ODWIEDŹ NAS, ZAPRASZAMY
   ul. Wojska Polskiego 72, Nowogard
  © 2018 Centrum Zdrowia.
  Joomla Extensions